Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26. 2. 2016

Dohoda č. 16/40/051/23

23/2016

0,00 EUR

ÚPSV a R SR

Obec Dlhé Klčovo

26. 2. 2016

Dohoda č.15/2016/§ 54-ŠnZ

24/2016

0,00 EUR

ÚPSV a R SR

Obec Dlhé Klčovo

3. 3. 2016

Kúpna zmluva č. Z20164184_Z

25/2016

0,00 EUR

Enegra Slovakia s.r.o.

Obec Dlhé Klčovo

10. 3. 2016

Zmluva o zabezpečení odbornej praxe

26/2016

0,00 EUR

Obec Dlhé Klčovo

Súkromná stredná odborná škola

11. 4. 2016

Zmluva v zmysle autorského zákona

27/2016

0,00 EUR

Slovgram

Obec Dlhé Klčovo

12. 4. 2016

Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP16/03/109

28/2016

9,00 EUR

Komenský , s.r.o.

Obec Dlhé Klčovo

25. 4. 2016

Zmluva č. 76574 o poskytnutí dotácie

29/2016

700,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dlhé Klčovo

27. 4. 2016

Dohoda č.23/§52/2016NP PZ VAOTP

31/2016

0,00 EUR

ÚPSV a R SR

Obec Dlhé Klčovo

29. 4. 2016

Dohoda o vykonaní súvislej odbornej praxe

30/2016

0,00 EUR

Obec Dlhé Klčovo

Stredná odborná škola Strážske

9. 5. 2016

Zmluva o spolupráci

32/2016

1 200,00 EUR

Národné osvetové centrum

Obec Dlhé Klčovo

16. 5. 2016

Zmluva č.37/2016/OO o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality

33/2016

6 000,00 EUR

Ministrestvo vútra SR

Obec Dlhé Klčovo

26. 5. 2016

Zmluva o spolupráci

34/2016

200,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Dlhé Klčovo

3. 6. 2016

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

35/2016

0,00 EUR

H+EKO, spol. s.r.o.

Obec Dlhé Klčovo

8. 6. 2016

Zmluva č.115232 08U01

36/2016

200 000,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Dlhé Klčovo

9. 6. 2016

Zmliva o dielo č.02062016

37/2016

2 800,00 EUR

ing.Arch.Jozef Bednár, Arch.projekt.kancelária

Obec Dlhé Klčovo

17. 6. 2016

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpdmi z obalov

38/2016

0,00 EUR

Natur-Pack,a.s.

Obec Dlhé Klčovo

17. 6. 2016

Zmluva o poskytovaní technickej služby

39/2016

7 502,40 EUR

NOVA TRAINING s.r.o

Obec Dlhé Klčovo

22. 6. 2016

Zámenná zmluva

40/2016

0,00 EUR

Roľnícke družstvo

Obec Dlhé Klčovo

28. 6. 2016

Zmluva o dielo č.04/2016

41/2016

3 000,00 EUR

DD ARCH s.r.o.

Obec Dlhé Klčovo

30. 6. 2016

Zmluva o poskytnutí zdravotnej služby

42/2016

150,00 EUR

MATTA s.r.o.

Obec Dlhé Klčovo

15. 7. 2016

Zmluva o úhrade predavkov za tovar

43/2016

0,00 EUR

ŠEVT a.s.

Obec Dlhé Klčovo

22. 7. 2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-440-00695

44/2016

12 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Dlhé Klčovo

26. 7. 2016

Darovacia zmluva

45/2016

0,00 EUR

SR - Centrum vedecko-technických informácií SR

Obec Dlhé Klčovo

29. 7. 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie

46/2016

165,00 EUR

Obec Dlhé Klčovo

Kulturistický oddiel Ondavan

15. 8. 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie

47/2016

165,00 EUR

Obec Dlhé Klčovo

Slovenský zväz chovateľov ZO

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 126-150 z 768