Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 5. 2022

Príkazná zmluva

36/2022

240,00 EUR

Mgr.art.Agáta Krausová ArtD

Obec Dlhé Klčovo

31. 5. 2022

Príkazná zmluva

35/2022

240,00 EUR

Mgr.Alfréd Lincke

Obec Dlhé Klčovo

31. 5. 2022

Príkazná zmluva

34/2022

360,00 EUR

Mgr.art. Balázs Bogdán

Obec Dlhé Klčovo

31. 5. 2022

Príkazná zmluva

33/2022

360,00 EUR

Mgr.art.Ing.Slavomír Ondejka

Obec Dlhé Klčovo

31. 5. 2022

Zmluva o spolupráci

32/2022

Neuvedené

AB & Partners, s.r.o.

Obec Dlhé Klčovo

25. 5. 2022

Zmluva o dielo 3/2022

31/2022

44 836,90 EUR

GRUND VRANOV N:T:,s.r.o.

Obec Dlhé Klčovo

25. 5. 2022

Zmluva o spolupráci, nájme a poskytnutí služieb

30/2022

265,00 EUR

Hornozemplínske osvetové stredisko

Obec Dlhé Klčovo

20. 5. 2022

Zmluva o spolupráci

29/2022

1 400,00 EUR

Národné osvetové centrum

Obec Dlhé Klčovo

20. 5. 2022

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

28/2022

Neuvedené

VSD, a.s.

Obec Dlhé Klčovo

10. 5. 2022

Zmluva č. 1422 490

27/2022

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dlhé Klčovo

29. 4. 2022

Zmluva o nájme bytu 0222

26/2022

101,70 EUR

Barbora Ďurová

Obec Dlhé Klčovo

29. 4. 2022

Dohoda o ukončení nájmu

25/2022

Neuvedené

Martina Dzurčaninová

Obec Dlhé Klčovo

28. 4. 2022

Zmluva o dielo č. 0204/2022

24/2022

24 608,05 EUR

KEZ,s.r.o.

Obec Dlhé Klčovo

28. 4. 2022

Zmluva o dielo č. 0104/2022

23/2022

43 329,95 EUR

KEZ,s.r.o.

Obec Dlhé Klčovo

28. 4. 2022

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-32/39/230

22/2022

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Dlhé Klčovo

27. 4. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

21/2022

10,00 EUR

Danka Frenová

Obec Dlhé Klčovo

20. 4. 2022

Príkazná zmluva

20/2022

500,00 EUR

Mgr.art Jana Jenčová

Obec Dlhé Klčovo

20. 4. 2022

Zmluva č. 3/2022 o poskytnutí dotácie

19/2022

165,00 EUR

Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO

Obec Dlhé Klčovo

20. 4. 2022

Zmluva č.2/2022 o poskytnutí dotácie

18/2022

165,00 EUR

Jednota dôchodcov slovenska ZO

Obec Dlhé Klčovo

20. 4. 2022

Príloha č.3 k Zluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 08.06.2020

17/2022

Neuvedené

FÚRA s.r.o.

Obec Dlhé Klčovo

19. 4. 2022

Príkazná zmluva

16/2022

250,00 EUR

PhDr.Danuša Faktorová,KPhD,MBA

Obec Dlhé Klčovo

11. 4. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-513-01654

15/2022

1 500,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Dlhé Klčovo

8. 4. 2022

Zmluva o darovaní

14/2022

Neuvedené

Bukóza Export-Import, as.

Obec Dlhé Klčovo

5. 4. 2022

Dohoda o zániku Zmluvy o dielo

13/2022

Neuvedené

GRUND VRANOV N:T:,s.r.o.

Obec Dlhé Klčovo

5. 4. 2022

Kúpna zmluvy

12/2022

501,60 EUR

Obec Nižný Hrušov

Obec Dlhé Klčovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 176-200 z 769