Kontakty

Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice

-farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Sačurov

Adresa: Rímskokatolícky farský úrad
                Osloboditeľov 363  , 09413 Sačurov
                t.č. +421 57 449718

Kňazi vo farnosti:

p. farár         Marek Džurbala , t.č.: +421 905 489 423

p. kaplán     Marek Pančišin, t.č.: +421 905 656 272

Kostolníčka:

p. Semanová  t.č. +421 907 320 707

 

Gréckokatolícky chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Adresa: Gréckokatolícky farský úrad
                Družstevna 369/14A
                09413 Dlhé Klčovo
                t.č. +421 57 4472697 

Správca farnosti:                                                                                                                            

o. Patrik Székely - t.č. +421 903 810 443

 

Kostolníčka:       

                                                                                                                                                            

p. Dzurovčínová Mária                                                                                        

 

Dom nádeje

Správca Domu smútku :     Obecný úrad Dlhé Klčovo