Výzvy

Profil verejného obstarávateľa

Dostavba oddychovej zóny - záhrada Panny Márie                   30.3.2022

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: práce

1. Výzva (441.59 kB)

2. Výkaz výmer (617.37 kB)

3. Výkaz výmer (41.13 kB)

4. Zmluva o dielo (664.29 kB)

5. Projektova dokumentácia (23.3 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Názov zákazky :                                                                                 21.2.2022

Rekonštrukcia verejného osvetlenia a rekonštrukcia obecného rozhlasu.

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: práce.

1. Výzva (390.11 kB)

2. Príloha č.1a Výkaz výmer časť A (293.95 kB)

3. Príloha č.1B Výkaz výmer časť B (279.39 kB)

4. Príloha č. 1C Výkaz výmer časť A (48.38 kB)

5. Príloha č. 1D Výkaz výmer časť B (38.7 kB)

6. Príloha č. 2 Návrh ZoD (663.32 kB)

7. Príloha č. 3A PD časť A (2.14 MB)

8. Príloha č. 3B PD časť B (1.82 MB)

 

Názov Zákazky:                                                                               08.06.2021

    Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo IBV Dlhé Klčovo.

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služby

1. Výzva (620.69 kB)

2. Príloha č.1. Zmluva (587.51 kB)

3. Príloha č.2 Formulár ponuky (43 kB)

4. Príloha č.3 Návrh ceny (11.1 kB)

5.príloha č.4 Urbanistická štúdia (2.06 MB)

 

Názov zákazky: Detské ihrisko - tovary                                 18.05.2021

Zákazky s nízkou hodnotou (§117)

Druh: tovary

1. Výzva (614.6 kB)

2. Príloha č.1 Návrh zmluvy (439.99 kB)

3. Príloha č.2 Formulár ponuky (63 kB)

4. Príloha č. 3 Návrh ceny (12.1 kB)

 

Zberný dvor Dlhé Klčovo – externý manažment projektu           31.3.2021

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služby

1.Výzva (569.96 kB)

2. Príloha č. 1 Zmluva (553.65 kB)

3. Príloha č.2 Formulár ponuky (40 kB)

4.Príloha č. 3 Návrh ceny (11.33 kB)

 

Vysvetlenie č.1                                                                                      29.3.2021

 informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v inej sprievodnej dokumentácií a oznámenie o zmene lehôt zákazky Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo. (298.75 kB)

 

Zákazka zadávaná podľa §117                                                      19.3.2021

Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo

Druh: práce

1. Výzva (386.57 kB)

2. Príloha č.1A Výkaz výmer (678.38 kB)

3. Príloha č. 1B Výkaz výmer (97.67 kB)

4. Príloha č.2 ZoD (663.63 kB)

5. Príloha č.3 PD (868.19 kB)

6. Príloha č. 4 Ohlásenie (143.3 kB)

 

 

Názov zákazky:                                                                                  12.01.2021

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo IBV Dlhé Klčovo    

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služby

 

1. Výzva (619.79 kB)

2. Príloha č.1. Návrh zmluvy (586.8 kB)

3. Príloha č. 2 Formulár ponuky (43 kB)

4. Príloha č.3 Návrh ceny (11.1 kB)

5. príloha č.4 Urbanistická štúdia (2.06 MB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Názov zákazky:

Zber a zneškodnenie komunálneho odpadu  v obci Dlhé Klčovo.

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služby

1. Výzva                                                                                                

2. Príloha č.1. Návrh zmluvy

3. Príloha č.2 Návrh ceny

__________________________________________________________________9.12.2020

 

Výzvu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky :

  Zber a zneškodnenie komunálneho odpadu  v obci Dlhé Klčovo .    

Príloha č.1Prieskum trhu

Príloha č.2 Návrh ceny

________________________________________________________________________1.12.2020

 

Názov zákazky: 

 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo IBV Dlhé Klčovo

Príloha č.1 1. Výzva

Príloha č.2 2.Príloha č.1 PD zmluva

Príloha č.3 3.Príloha č.2 Formulár ponuky

Príloha č.4 4.Príloha č.3 Návrh ceny

Príloha č.5 Príloha č.4 Urbanistická štúdia

 

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služby                                                                                                 16.11.2020

_____________________________________________________________________________________

 

Názov zákazky: Stravovacie služby - stravné poukážky pre Obec Dlhé Klčovo.

Príloha č.1 Výzva

Príloha č.2 Návrh ceny

Príloha č.3 Formulár ponuky

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služby                                                                                               3.11.2020

 

 

Dodávka elektrickej energie                                                          27.7.2020

1. Výzva

2. Príloha Návrh Zmluvy

3. Príloha č. 2 Formulár ponuky

4. Príloha č.3 Návrh ceny

 

 

 

Názov zákazky:  

Závlahový systém futbalového ihriska Dlhé Klčovo                28.5.2020

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: práce

1. Výzva

2. Príloha č.1A Výkaz výmer

3.Príloha č.1B Výkaz výmar

4. Príloha č.2 -Návrh min.zml.podnienok5. Príloha č.3 PD

5. Príloha č.3 PD

 

 

VÝZVA - zakázka s nízkou hodnotou

"Rozšírenie kamerového systému v obci Dlhé Klčovo - III.etapa 11.7.2019

1. Výzva

2. Príloha č. 1 Návrh zmluvy

3. Príloha č.2 Formulár ponuky

4. Návrh ceny

 

VÝZVA - Amfiteáter  Dlhé Klčovo                               24.4.2019

1. Výzva

2. príloha č. 1A Výkaz výmer

3. Príloha č. 1B Výkaz výmer

4. Príloha č. 2A - Návrh zml. podmienok

5. Príloha č. 2B - Návrh min. zml. podmienok

6. Príloha č. 3 PD

6A. Príloha č. PD Pôdorys hľadiska

7. príloha č. 4 Stavebné povolenie

 

V Ý Z V A - Stavebné úpravy  Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo      21.11.2018

1. Výzva

2. príloha č.1 A Výkaz výmer

3. Príloha č. 1B výkaz výmer

4. Príloha č.2 - Návrh ZoD

5. Príloha č. 3 PD

6. Príloha č. 4 Ohlásenie

 

VÝ Z V A - Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra  Dlhé Klčovo - výkon činnosti stavebného dozora                                                   25.10.2018

1. Výzva

2. Príloha Návrh zmluvy

 

V Ý Z V A - Oddýchová zóna - Záhrada Panny Márie          08.10.2018

1. Výzva

2. A Príloha č.1 Výkaz výmer

2. B Príloha č.1 Výkaz výmer

3. Príloha č.2 - Návrh min. zml. podmienok

4. Príloha č.3 PD

5. Príloha č.4 SP

 

 

VÝZVA - oprava Domu smútku                                            18.09.2018

1. Výzva

2.A Príloha č.1 Výkaz výmer

2.B Príloha č.1 Výkaz výmer

 3. Príloha č.2 - Návrh min. zml. podmienok

 

 

VÝZVA - Oddýchová zóna - záhrada Panny Márie            07.09.2018

1. Výzva

2. A Príloha č.1 Výkaz výmer

2B Príloha č. 1 Výkaz výmer

3. Príloha č.2 - Návrh min. zml. pomienok

4. Príloha č.3 PD

5. Príloha č.4 SP

 

 

VÝZVA - Modernizácia KsC Dlhé Klčovo - EM                         12.06.2018

1. Výzva - manažment

2. Zmluva - externý manažment

 

VÝZVA - Modernizácia KsC Dlhé Klčovo- SD                         12.06.2018

1. Výzva

2. Návrh Zmluvy

 

VÝZVA - Amfiteáter Dlhé Klčovo                                      17.05.2018

1. Výzva

2. Príloha č.1 PD zmluva

 

VÝZVA -  ZBERNÝ DVOR                                                      20.3.2018

1. Výzva

2.A príl. č.1 výkaz výmer

2.B. príl.č.1 Výkaz výmer

3.A. príl.č.2 - Návrh min.zml.podmienok

3.B. príl.č.2 - Návrh min.zml.podmienok

4. príl.č.3 PD

5. príl. č.4 -Stavebné povolenie

VÝZVA -                                                                                   9.1.2018

Výzva - 14 b.j. nájomné byty + technická vybavenosť Dlhé Klčovo - výkon činnosti stavebného dozoru"

Príloha Návrh zmluvy

 

 

VÝZVA-                                                                                      15.5.2017

Výzva Kamerový systém- rozšírenie

Projektová dokumentácia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝZVA -                                                                                    31.3.2017

Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra  Dlhé Klčovo​

1 Súťažné podklady KSC.pdf

2.1. Príloha č. PD.pdf

2.2 Príloha č.1 PD.pdf

2.3. Príloha č.1 PD.pdf

2.4. Príloha č.1 PD.pdf

2.5 Príloha č.1 PD.pdf

2.6. Príloha č.1 PD.pdf

3.A Príloha č.2 Výkaz výmer.pdf

3.B príloha č.2 Výkaz výmer.XLSX

4. Príloha č.3 Návrh ZoD.doc

5. Prílloha č.4 Návrh na plnenie kritéria.doc

6. Príloha č.5 Stavebné povolenie.pdf

7.A. Príloha č.6 jed-formulár.pdf

7.B príloha č.6 jed-formulár.rtf

8.A. Vysvetlenie SP č.1 .pdf

8.B príloha PD.pdf

VÝZVA -                                                                                28.3.2017

"Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo"

1 Súťažné podklady. pdf

2. Príloha č.1 Projektová dokumentácia. pdf 

3.A. Príloha č.2 Výkaz výmer. pdf

3.B. Príloha č.2 Výkaz výmer.XLSX

4. Príloha č.3 ZoD. doc. 

5.A. Príloha č.4 Návrh na plnenie kritérií. pdf

5.B. Príloha č.4 Návrh na plnenie kritérií. doc

6. Prílohač.5 Stavebné povolenie MŠ DK .pdf.

7.A. Príloha č. 6 jed-formulár .pdf

7.B. Príloha č.6 jed-formulár .rtf

8. Vysvetlenie SP č.1 .pdf

 

Výzva - Zberný dvor                                                                          16.3.2017

1 Výzva - Zberný dvor , Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie prác zadávaná podľa §117 , 2A Príl.č.1 Výkaz výmer pdf. , 2.B Príl.č.1 Výkaz výmer xls.

3.A. Príl.č. 2 - Návrh min. zml.podmienok , 3.B. Príl.č.2 - Návrh min.zml. podmienok , 4. Príl.č.3 PD.pdf , 5 Príl.č.4 Stavebné povolenie

 

 

Výzva - Modernizácia KSC Dlhé Klčovo,                                          23.1.2017

príl.č.1 Zmluva , príl.č.2, Zmluva

 

Vypracovanie projektovej dokumentácie diela Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh zákazky: Služby

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na pokládku dlažby v ZŠ                                                          6.7.2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Súhrná správa za 1.Q.2016                                                                18.04.2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva školské tabule                                                                          26.02.2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Súhrná správa za 4.Q.2015                                                                31.01.2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na zabezpečenie krojových súčastí pre FS Rovina

                                                                                                                      15.09.2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva Šaffova ostroha 2015 - strava II. výzva                      12.5.2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva Šaffova ostroha 2015 - strava -ZRUŠENIE                 11.5.2015

Výzva Šaffova ostroha 2015 - strava                                          4.5.2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva Šaffova ostroha 2015 - ubytovanie                                 4.5.2015

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva_Šaffova ostroha 2015_propagačný materiál                       28.4 2015

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na vypracovanie projektovej dokumentácie

"Vypracovanie projektovej dokumentácie diela Oddychová zóna – záhrada Panny Márie"
                                                                                                                       27.2.2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na predloženie cenovej ponuky

"Úprava verejných priestorov Obecného úradu Dlhé Klčovo"

Prílohy : Výkaz výmer                                                                              31.10.2014

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na predloženie cenovej ponuky -

Asfaltový kryt chodníka v obci Dlhé Klčovo -                                       22.9.2014

prílohy:  Návrh ZoD , Výkaz výmer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Kroje  -                              22.9.2014

prílohy:  P.1,  P č.2-2,   Pč.2-1,  P č. 3-1P č 3-2,  P č 4-1P č 4-2,

 P č 4-3, P č 5,

Návrh ceny               

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Kroje ,

 prílohy:   p-1, p 2-1, p 2-2, p 3-1, p 3-2 , p 4-1, p 4-2, p 4-3, p 5 -          27.08.2014

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Školsky nábytok              04.08.2014

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na predloženie cenovej ponuky - obrubníky                        07.07.2014

Výzva Šaffova ostroha 2014 - ubytovanie                                           12.5.2014

 Výzva Šaffova ostroha 2014 - strava                                                   12.5.2014

Verejné obstarávanie - výzva                                                                 12.5.2014

Propagačný materiál  na akciu Šaffova ostroha 2014

Názov verejného obstarávania Dátum
Traktor

Zverejnenie zadávania zákazky
Výzva
Príloha č. 1
Správa o zákazke

15.01.2014
Zemný plyn

Zverejnenie zadávania zákazky
VO-3 Výzva

31.10.2013
Elektrická energia

Zverejnenie zadávania zákazky
VO-3 Výzva

31.10.2013