Aktuality

 Rekonštrukcia chodníka Projekt

 

gggg

aa

 

Pozemkové úpravy

 

Zobrazené 1-30 z 353
certifikát obrázok

CERTIFIKÁT za rok 2023 - triedený zber v obci Dlhé Klčovo

Dátum: 23. 5. 2024

CERTIFIKÁT za rok 2023 - triedený zber v obci Dlhé Klčovo

výberové konanie ilutračný obrázok

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY DLHÉ KLČOVO

Dátum: 9. 5. 2024

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Dlhé Klčovo

ÚRADNÉ HODINY OBECNÉHO ÚRADU DLHÉ KLČOVO POČAS VIANOČNÉHO OBDOBIA

Dátum: 19. 12. 2023

ÚRADNÉ HODINY OBECNÉHO ÚRADU DLHÉ KLČOVO POČAS VIANOČNÉHO OBDOBIA

Zber elektroodpadu 14.12.2023

Zber elektroodpadu 14.12.2023

Dátum: 13. 12. 2023

Firma HEKO dňa 14. decembra 2023 (štvrtok) v čase o 8:00 hod. Bude v našej obci vykonávať zber elektroodpadu ( staré chladničky, televízory , počítače, rádia, mikrovlné rúry, tlačiarne a pod. všetko čo obsahuje elektroniku)

Pozvánka  Úcta k starším 1

Pozvánka Úcta k starším

Dátum: 18. 10. 2023

Vážení občania,
Obec Dlhé Klčovo srdečne pozýva seniorov v nedeľu 22. októbra 2023 o 15:00 hod do Kultúrneho domu na Slávnostné posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Pripravené je pre Vás malé občerstvenie a kultúrny program. V programe vystúpia: Spevácke duo „sestry Holomančinové z P

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia 1

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia

Dátum: 13. 10. 2023

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia
Čo urobiť keď zaznie siréna
Ako postupovať v prípade zemetrasenia
Dokumenty v prílohe....

Upozornenie na výskyt ochorenia vírusová hepatitída typu A - choroba špinavých rúk 1

Upozornenie na výskyt ochorenia vírusová hepatitída typu A - choroba špinavých rúk

Dátum: 13. 10. 2023

Vzhľadom na výskyt aktívnych ohnísk ochorenia Vírusovej hepatitídy typu A (VHA) v okrese Vranov nad Topľou by sme Vás chceli upozorniť na zvýšenie obozretnosti.

Poďme všetci do knižnice 5 1

Poďme všetci do knižnice 5

Dátum: 12. 10. 2023

„Jeseň je bohatá“ – výtvarná tvorivá dielňa s výtvarníčkou Veronikou Grominovou

Pomoc pre obec Ďapalovce po zemetrasení 1

Pomoc pre obec Ďapalovce po zemetrasení

Dátum: 11. 10. 2023

Prosíme o pomoc pre obyvateľov obce Ďapalovce.

Mimoriadna situácia -zemetrasenie 1

Mimoriadna situácia -zemetrasenie

Dátum: 11. 10. 2023

Prednosta OÚ Vranov nad Topľou vyhlásil dňa 10.10.2023 od 10:50 hod. mimoriadnu situáciu na území okresu Vranov nad Topľou.

ZVOZ ELEKTROODPADU dňa 15.08.2023

Dátum: 14. 8. 2023

ZVOZ ELEKTROODPADU dňa 15.8.2023 o 09.00 hod

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov

Dátum: 12. 7. 2023

Oznámenie plánovanom výrube drevín/krovitých porastov

Poďme všetci do knižnice 5 1

Poďme všetci do knižnice 5

Dátum: 22. 6. 2023

„Šikovné ručičky majú naše detičky“ – tvorivá dielňa (ručné práce) pre deti s Annou Farkasovou

VOĽBY do NR SR 30.09.2023

:VOĽBY DO NR SR 30.9.2023

Dátum: 13. 6. 2023

Oznám - zasielanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:
Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu môžu voliči zasielať na email: obec@dlheklcovo.sk,
Oznám o delegovaní členov do okrskových volebných komisií.
Informácia pre voliča

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy  Dlhé Klčovo

Dátum: 31. 5. 2023

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuj

Ohlásenie voľného pracovného miesta -ekonóm, účtovník obce 1

Ohlásenie voľného pracovného miesta -ekonóm, účtovník obce

Dátum: 22. 5. 2023

EKONÓM OBCE – Účtovník ( účtovníctvo, rozpočtovníctvo, výkazníctvo)
Obec Dlhé Klčovo

Miesto práce: Obec Dlhé Klčovo, Dlhá 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo
Druh pracovného pomeru: plný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú

Poďme všetci do knižnice 5 1

Poďme všetci do knižnice 5

Dátum: 3. 4. 2023

Usmievavé príšerky“ - beseda a workshop s regionálnym ilustrátorom Radoslavom Repickým

Zber veľkoobjemového odpadu 1

Zber veľkoobjemového odpadu

Dátum: 24. 3. 2023

Obecný úrad oznamuje občanom, že sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu .Zber sa uskutoční:
od piatka 31.03.2023 v čase od 13,00-17,00
v sobotu 1.4.2023 od 10,00 -13,00
a v pondelok 3.4.2023 v 13,00-17,00hod.
Kontajnery budú pristavané na zbernom dvore oproti zadnej brány na

aaa

Nové knihy do knižnice

Dátum: 21. 3. 2023

Obecná knižnica Dlhé Klčovo získala dotáciu z Fondu na podporu umenia na nákup nových kníh. Projekt Nové knihy pre všetkých bol podporený sumou 1 500€, za ktorú sme do knižnice zakúpili knižné novinky pre deti, mládež i dospelých.

SVETOVÝ DEŇ VODY 22.03.2023

Dátum: 20. 3. 2023

Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou dňa 22.03.2023 (streda ) od 7,30 hod. do 14.30 hod. sa bude vykonávať orientačné meranie dusitanov a dusičnanov v pitnej vode.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY DLHÉ KLČOVO

Dátum: 4. 1. 2023

Pozemkové úpravy Dlhé Klčovo

a

Cvičme pamäť v každom veku 4

Dátum: 16. 12. 2022

Pod týmto názvom obec zrealizovala tréningy pamäti s odborníčkou certifikovanou trénerkou pamäti, čím sme nadviazali na aktivity, ktoré boli v našej obci v minulých rokoch. Zámerom tohto projektu je realizácia tréningov pamäti a tvorivých dielni pre rôzne vekové kategórie.

Pozvánka na OZ 14.12.2022 - zmena času zasadnutia. Dnes o 19.00 zasadnutie OZ

Dátum: 14. 12. 2022

Zasadnutie OZ bude dnes o 19.00 hod.

REFERENDUM - žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Dátum: 7. 12. 2022

REFERENDUM - žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

REFERENDUM 2023- Voľba poštou

Dátum: 14. 11. 2022

Informácia o možnostiach voľby poštou pre Referendum 2023

REFERENDUM 2023

Dátum: 11. 11. 2022

Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie

VÝSLEDKY volieb do samosprávy obcí a do samosprávnych krajov

Dátum: 30. 10. 2022

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do samosprávy obce Dlhé Klčovo
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do samosprávnych krajov.

Zápis oprávnených voličov do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov z dôvodu COVID-19 dôvodu

Dátum: 27. 10. 2022

Obec Dlhé Klčovo oznamuje občanom, ktorý  sa nemôžu zúčastniť na voľbách z dôvodu COVID-19, môžu sa zapísať do špeciálného zoznamu voličov. Do zoznamu sú povinní sa telefonický  do 28.10.2022 do 12.00 hod. na tel. č. 0907 039 300, 057 4882491 v úradných hodinách obecného úradu Dlhé Klčovo. 

Opráv

a

Poďte všetci do knižnice 4

Dátum: 26. 10. 2022

Pod týmto názvom naša obecná knižnica nadviazala na doterajšie úspešné projekty a aktivity knižnice z minulých rokov, ktoré sa realizovali s finančným príspevkom FPU. Podrobnejšie vám jednotlivé aktivity predstavíme:

Obchodno verejná súťaž - zámer odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Dlhé Klčovo na IBV.

Dátum: 24. 10. 2022

Odpredaj nehnuteľného majetku (pozemku) vo vlastníctve obce za účelom individuálnej bytovej výstavby v obci Dlhé Klčovo.

Zobrazené 1-30 z 353