CD Rovina

CD1

 A na Dluhim oheň hori, śvici śe...

Do rúk sa Vám dostáva hudobno-spevný nosič CD, ktorý vytvorila FSk Rovina z Dlhého Klčova. Obec, ktorá sídli na samom začiatku šíro-šírej zemplínskej roviny, ktorá sa stade tiahne až kdesi k Užhorodu, či Miškolcu. Práve tu po stáročia zneli zemplínske ľudové piesne ktoré vytvoril tento pracovitý ľud. Práve tu v Dlhom Klčove sa zrodil Juraj Šaffa chýrečný tanečník pravých zemplínskych čardášov, čapášov, obohatených čerkaním ostrôžkami.

Je preto obdivuhodné, že toto nesmierne ľudové bohatstvo sa pokúsila umocniť FSk Rovina v spolupráci s ľudovou hudbou Železiar a tak odovzdať svoje umenie i bohatstvo spevom budúcim generáciám.

Na tomto nosiči je 39 ľudových piesni zozbieraných od priamych nositeľov z obce a jej okolia. Piesne vyjadrujú radosť i žiaľ, vzdor i túžbu po ľúbosti, slobode. V ich podaní nádherne znejú svojím obsahom opäť aktuálne vysťahovalecké piesne, nájdeme tu humor, prekáračky, jednoducho život vo všetkých jeho podobách. … (Úvodné slovo k CD: PaedDr. Jozef Švarbalik)

 

CD2

 

na bilej posceľi

Folklórna skupina Rovina, ktorá pôsobí v rodisku známeho tanečníka Jaraja Šaffu, Vám prináša svoje druhé CD.Úvod a záver na tomto nosiči patrí melódiám uja Šaffu, pri ktorých si rád zacifroval. Vypočujte si piesne z okolitých aj vzdialenejších obcí: Parchovany, Zámutov, Kladzany, Rakovec nad Ondavou, Poruba pod Vihorlatom, Hudcovce a Kamenica nad Cirochou a zablúdili sme dokonca aj na Spiš. Prajeme Vám veľa príjemných chvíľ strávených pri počúvaní tohto CD. (Úvodné slovo k CD: Anka a Miro Jenčoví)

 

 

CD3

 

Čudná to novina

Táto novina obletela celý svet, je čudná, naozaj čudná ba priam neuveriteľná. Boh prišiel na našu zem. A k tomu ešte ako malé nevinné , bezbranné, chudobné dieťa.

No nie je to čudné, keď si to tak človek uvedomí ? Napriek tejto čudesnosti je to nádherná novina. Novina prinášajúca spásu, nádej, zmysel života, nový pohľad na svet, radosť.

A práve vyjadrením týchto vlastností sú aj naše vianočné koledy, ľudové piesne, spevy zachytené na CD.

A tak Vás chcem pozvať k počúvaniu tohto nádherného diela. K radosti a šťastiu ktoré prišťia z týchto spevov, z tejto hudby. K premýšľaniu o tejto čudnej, ale nádhernej novine. Som veľmi rád, že vzniká takéto dielo a ďakujem všetkým čo sa o to pričinili.

Nech Boh žehná ich životy, aj životy všetkých nás ktorí to budeme počúvať. Aby sme túto radostnú správu anjelov o Božom narodení prežívali každý deň svojho života.  (Úvodné slovo k CD: MGR. Marek Kunder)