Kontakt

 

Obec Dlhé Klčovo

Kontakt

 

Obecný úrad Dlhé Klčovo
Dlhá 173/84
094 13 Sačurov
telefón a fax: 057/4882491      

email.: obec@dlheklcovo.sk

IČO: 332 356
DIČ: 2020640974
Čís. účtu: 4233891009/5600

aaa

Ľubica ZUBKOVÁ - Starostka obce              

mobil na starostu: +421908039993

e.mail: zubkova@dlheklcovo.sk

 

Úradné hodiny :

Pondelok   7.45 -  16.15 hod.

Utorok        7.45 -  16.15 hod.

Streda        7.45 - 17.00 hod.

Štvrtok      nestránkový deň

Piatok        7.45 - 15.45 hod.

Obednajšia prestávka od 12.00-12.30 h

 

ODDELENIA OBECNÉHO ÚRADU.

 

1. Oddelenie organizačné a správy majetku obce

Ľudmila Piatničková 

kancelária 1.kontaktu, sekretáriat starostu obce

e-mail:  piatnickova@dlheklcovo.sk

tel.č.: 0907 039 300           tel.č.: 057 4882491

 

Katarína Sotáková

ekónomka obce

e-mail: sotakova@dlheklcovo.sk

tel.č.: 0907 039 300            tel.č.: 057 4882491

 

 

2. Oddelenie kultúry, sociálnych vecí a športu, vedenie ŠJ

Mária Grominová

e-mail: grominova@dlheklcovo.sk          tel.č. 0915 960 764

 

 

3. Spoločný školský úrad

PaedDr.Alica Fecková 

e-mail: alicafeckova@gmail.com           tel.č.: 0918 377783

 

RNDr.Miroslav Bradovka

e-mail: bradovka28@gmail.com      tel.č.: 0902 759118

  

Hlavná kontrolórka obce:         PhDr.Gabriela Vašková