OcFK - Dlhé Klčovo

 

OcFK - Dlhé Klčovo Futbalová tradícia v obci siaha síce do obdobia pred rokom 1950, ale jej forma v predprevratovom období nepresiahla spontánny a miestny charakter pri usporadúvaní jednotlivých futbalových zápasov.

Hneď od počiatku mali miestny hráči zakúpenú kompletnú futbalovú výstroj, nové lopty a autobusový prevoz hráčov aj fanúšikov na zápasy mimo obce. Futbal ako najmasovejšia hra na Slovensku sa v miestnych podmienkach vždy tešil a aj v súčasnosti teší veľkému záujmu mladých i tých skôr narodených. Nie vždy je rozsah záujmu a vynaložené úsilie adekvátne športovým výsledkom. Dôsledkom toho bol začiatkom 70. rokov rozpad tunajšieho futbalového oddielu. Patová situácia však trvala iba prechodne. Po niekoľkých rokoch došlo k obnoveniu činnosti futbalistov.

V rámci okresnej súťaže začali dosahovať pomerne dobré výsledky. Na dôvažok futbalovému zápoleniu podľahli mnohí obyvatelia obce pri pouličných turnajoch konaných pravidelne v letnom období. Koncom 70. rokov sa započalo s budovaním šatní pre telovýchovnú jednotu.Po roku 1990 podporuje v hojnej miere futbalistov nielen obecný úrad, ale aj niektorí miestni podnikatelia.

V súčasnosti miestny futbal predstavuje kolektív dospelých, dorastu a žiakov. Trenér dospelých je Milan Bujko. Dorastenci a žiaci hrajú v okresnej súťaži ako dvojičky. Trénerom je Vladimír Jenčko a vedúci mužstva Ján Hlavatý.

A - mužstvo

A - mužstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - mužstvo zostava:

 

Maroš Balint                           Pavol Samsely                       Vladimír Jenčko

Maroš Balint                           Pavol Samsely                    Vladimír Jenčko

Marek Babjak                        Ján Janok                     Roman lazúr

Marek Babjak - K                       Ján Janok                          Roman Lazúr

Tomáš Komár               Michal Turčovský           Marek Kostúr

Tomáš Komár                    Michal Turčovsky                Marek Kostúr

Lukáš Paľuš                       Radoslav Homoľa                     Juraj Petričko

Lukáš Paľuš                       Radoslav Homoľa                   Juraj Petričko

Tibor Panyko                      Ján Popaďak                 Dominik Jonek

Tibor Panyko                         Ján Popaďak                    Dominik Jonek

Rastislav Janok                    Juraj Tušim                  Daniel Palenčik

Rastislav Janok                     Juraj Tušim                        Daniel Palenčik

Lukáš Urban

 Lukáš Urban

 

Dorastenci

Dorastenci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorastenci zozstava: 

Domik Jonek                      Tomáš Čižmárik                       Marek Zubko

Domik Janok - Kapitán      Tomáš Čižmarik                     Marek Zubko

Matúš Kura                     Marian Švidraň                      Tomáš Kuriško

Matúš Kura                         Marián Švidraň                     Tomaš Kuriško        

   Kristian Dindak                   Stanislav Cihi                      Réne Záhorský

Kristian Dindak                   Stanislav Cihi                      Réne Záhorský

  Peter Hlavatý                     Alexander Vaskevič                       Šimon Viliam Šechný

Peter Hlavatý                  Alexander Vaskevič           Šimon Viliam Šechný

Daniel Ihnát                    Jozef Janok                    Tomáš Bučko

Daniel Ihnát                           Jozef Janok                       Tomáš Buško

Tomáš Hardoň                    Erik Korytko                   Peter Kačúr

Tomáš Hardoň                    Erik Korytko                         Peter Kačúr

 

Žiaci

Žiaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci zostava:

Martin Jacko                     Ján Marjov                    Marek Dzurovčin   

Martin Jacko                        Ján Marjov                   Marek Dzurovčin -  K     

                      Ľubomír Fabian                      Viktor JanokMarcel Šesták

 Marcel Šesták                  Ľubomír Fabian                     Viktor Janok

Klaudia Kurišková                     Richaed Migaľ                   Rastislav Janok

Klaudia Kurišková             Richard Migaľ                   Rastislav Janok

 Marcel Šandrej                     Adrian Miško               Pavol Migaľ

   Marcel Šandrej                Adrian Miško                     Pavol Migaľ

 Daniel Alexander Jenčko                    Branislav Babjačok

Daniel Alexander Jenško   Branislav Babjačok