Cintorín

OBEC  DLHÉ KLČOVO

Evidencia a prevádzkovanie pohrebiska

Cintorín pohľad

 

 

 

 

 

Sektorové rozdelenie cintorína :

Plán A,B,C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA sektor A,B,C : Situačný plán

 

 

sektor D

 

 

 

 

 

 

 

MAPA sektor D :Situačný plán D

 

 

Michal Bencko
Bencko reklama a kamenárstvo spol. s r.o.

tel.: 0905 790 199
www.napisynapomniky.sk
www.datumynapomniky.sk
www.datumy.eu

Švábska 6794/69
08005 Prešov-Solivar