VIDEO galéria

 

44.Hornozemplínske folklórne                                 44.Hornozemplíske folklórne
                slávnosti č. 6                                                                  slávnosti č. 7

         kk                                        ddd

             44. Hornozemplíske folklórne                                  
                    slávnosti č. 9                                                             

            kk

           Bulharsko 2016    č.1                      Bulharsko 2016  č.2

         kk                           hhh

             FS Rovina -čardáš                         Šaffova ostroha 2016

    kkkk                   ffff

       FSk Rovina- Bidovce                           FS Rovina - Šariš

    sss                   ssss

           Slovenija 2013

    ss 

          Morava 2016 č.1                                     Morava 2016 č. 2

    fff                             jjj

 

...ale  je lepšie nás 1x zažiť , ako 100x vidieť (na yotube) ss

Tešíme sa na spoločné stretnutie!