Územný plán obce Dlhé Klčovo

Stavanie mája

Kontakt

ÚZEMNÝ PLAN OBCE DLHÉ Klčovo - TEXTOVÁ ČASŤ

Záber PPF (46.48 kB)

Záber PPF (46.48 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,48 kB

Záväzná časť (85.11 kB)

Záväzná časť (85.11 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,11 kB

Tabuľky (68.13 kB)

Tabuľky (68.13 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,13 kB

Uznesenie č. 56 2006 o schválení UPO Dlhé Klčovo(124.19 kB)

Uznesenie č. 56 2006 o schválení UPO Dlhé Klčovo(124.19 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,19 kB

Uznesenie o schválení VZN k UPN obce Dlhé Klčovo (259.09 kB)

Uznesenie o schválení VZN k UPN obce Dlhé Klčovo (259.09 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,09 kB

ÚZEMNÝ PLAN OBCE DLHÉ Klčovo - VÝKRESOVÁ ČASŤ

Dlhé Klčovo 06 - Záber PPF a LPF (4.22 MB)

Dlhé Klčovo 06 - Záber PPF a LPF (4.22 MB).jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 4,22 MB

Dlhé Klčovo 05- Dopravné a technické vybavenie (4.27 MB)

Dlhé Klčovo 05- Dopravné a technické vybavenie (4.27 MB).jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 4,27 MB

Dlhé Klčovo 04-Komplexný návrh ťažiskového (5.54 MB)

Dlhé Klčovo 04-Komplexný návrh ťažiskového (5.54 MB).jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 5,54 MB

Dlhé Klčovo03 - Ochrana a tvorba krajiny a prírody (5.81 MB)

Dlhé Klčovo03 - Ochrana a tvorba krajiny a prírody (5.81 MB).jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 5,81 MB

Dlhé Klčovo02- Komplexný návrh KU (7.88 MB)

Dlhé Klčovo02- Komplexný návrh KU (7.88 MB).jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 7,88 MB

Dlhé Klčovo01 - širšie vzťahy (1.83 MB)

Dlhé Klčovo01 - širšie vzťahy (1.83 MB).jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,83 MB

Uznesenie o schválení Zmien a Doplnku č.1 UPN obce (345.96 kB)

Uznesenie o schválení Zmien a Doplnku č.1 UPN obce (345.96 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,96 kB

DOPLNOK č.1

ZaD1-Záväzná časť-UPN-Dlhé Klčovo (351.22 kB)

ZaD1-Záväzná časť-UPN-Dlhé Klčovo (351.22 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 351,22 kB

ZaD1-Sprievodná správa -UPN-Dlhé Klčovo (427.65 kB)

ZaD1-Sprievodná správa -UPN-Dlhé Klčovo (427.65 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 427,65 kB

Návrh VZN o schválení záväaznej časti ÚPN (61.5 kB)

Návrh VZN o schválení záväaznej časti ÚPN (61.5 kB).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 61,5 kB

ZaD1-SprávaPPF-UPN-Dlhé Klčovo (349.23 kB)

ZaD1-SprávaPPF-UPN-Dlhé Klčovo (349.23 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 349,23 kB

Uznesenie o schválení UPN obec Dlhé Klčovo (259.09 kB)

Uznesenie o schválení UPN obec Dlhé Klčovo (259.09 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,09 kB

DOPLNOK č.1 - Výkresová časť

Návrh schéma záväzných častí riešenia (25.44 MB)

Návrh schéma záväzných častí riešenia (25.44 MB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,44 MB

6 Stav-záber PPF a LPF (4.36 MB)

6 Stav-záber PPF a LPF (4.36 MB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,36 MB

6a Návrh - výkres (895.39 kB)

6a Návrh - výkres (895.39 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 895,39 kB

6b Návrh - výkres (752.33 kB)

6b Návrh - výkres (752.33 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 752,33 kB

5a Návrh - výkres (972.91 kB)

5a Návrh - výkres (972.91 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 972,91 kB

5b Návrh - výkres (796.13 kB)

5b Návrh - výkres (796.13 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 796,13 kB

6 Návrh - legenda (473.3 kB)

6 Návrh - legenda (473.3 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 473,3 kB

5 Stav - dopravné a technické vybavenie obce (4.43 MB)

5 Stav - dopravné a technické vybavenie obce (4.43 MB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,43 MB

4b Návrh - výkres (767.56 kB)

4b Návrh - výkres (767.56 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 767,56 kB

5 Návrh - legenda (509.08 kB)

5 Návrh - legenda (509.08 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 509,08 kB

2 STAV-komplexný návrh KÚ (12.66 MB)

2 STAV-komplexný návrh KÚ (12.66 MB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,66 MB

4 Stav - komplexný návrh ťažiskového územia (6.71 MB)

4 Stav - komplexný návrh ťažiskového územia (6.71 MB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,71 MB

4a Návrh - výkres (990.92 kB)

4a Návrh - výkres (990.92 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 990,92 kB

4. Návrh -legenda (586.14 kB)

4. Návrh -legenda (586.14 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 586,14 kB

2 Návrh-legenda (586.4 kB)

2 Návrh-legenda (586.4 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 586,4 kB

2 Návrh-výkres (844.1 kB)

2 Návrh-výkres (844.1 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 844,1 kB