Dlhé Klčovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

AKTUALITY

  VOĽBY DO NR SR konané dňa 30.9.2023     

                             

Zápisnica OVK vo voľbách do NR SR 30.09.2023 v obci Dlhé Klčovo (3.82 MB)

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

aa----------------------------------------------

Hasičská zbrojnica

Názov účelu:     Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice  Dlhé Klčovo

Výška poskytnutej dotácie:  30.000 Eur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozemkové úpravy

 

Zobrazené 1-30 z 341

ZVOZ ELEKTROODPADU dňa 15.08.2023

Dátum: 14. 8. 2023

ZVOZ ELEKTROODPADU dňa 15.8.2023 o 09.00 hod

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov

Dátum: 12. 7. 2023

Oznámenie plánovanom výrube drevín/krovitých porastov

VOĽBY do NR SR 30.09.2023

:VOĽBY DO NR SR 30.9.2023

Dátum: 13. 6. 2023

Oznám - zasielanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:
Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu môžu voliči zasielať na email: obec@dlheklcovo.sk,
Oznám o delegovaní členov do okrskových volebných komisií.
Informácia pre voliča

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy  Dlhé Klčovo

Dátum: 31. 5. 2023

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuj

Ohlásenie voľného pracovného miesta -ekonóm, účtovník obce 1

Ohlásenie voľného pracovného miesta -ekonóm, účtovník obce

Dátum: 22. 5. 2023

EKONÓM OBCE – Účtovník ( účtovníctvo, rozpočtovníctvo, výkazníctvo)
Obec Dlhé Klčovo

Miesto práce: Obec Dlhé Klčovo, Dlhá 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo
Druh pracovného pomeru: plný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú

Zber veľkoobjemového odpadu 1

Zber veľkoobjemového odpadu

Dátum: 24. 3. 2023

Obecný úrad oznamuje občanom, že sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu .Zber sa uskutoční:
od piatka 31.03.2023 v čase od 13,00-17,00
v sobotu 1.4.2023 od 10,00 -13,00
a v pondelok 3.4.2023 v 13,00-17,00hod.
Kontajnery budú pristavané na zbernom dvore oproti zadnej brány na

aaa

Nové knihy do knižnice

Dátum: 21. 3. 2023

Obecná knižnica Dlhé Klčovo získala dotáciu z Fondu na podporu umenia na nákup nových kníh. Projekt Nové knihy pre všetkých bol podporený sumou 1 500€, za ktorú sme do knižnice zakúpili knižné novinky pre deti, mládež i dospelých.

SVETOVÝ DEŇ VODY 22.03.2023

Dátum: 20. 3. 2023

Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou dňa 22.03.2023 (streda ) od 7,30 hod. do 14.30 hod. sa bude vykonávať orientačné meranie dusitanov a dusičnanov v pitnej vode.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY DLHÉ KLČOVO

Dátum: 4. 1. 2023

Pozemkové úpravy Dlhé Klčovo

a

Cvičme pamäť v každom veku 4

Dátum: 16. 12. 2022

Pod týmto názvom obec zrealizovala tréningy pamäti s odborníčkou certifikovanou trénerkou pamäti, čím sme nadviazali na aktivity, ktoré boli v našej obci v minulých rokoch. Zámerom tohto projektu je realizácia tréningov pamäti a tvorivých dielni pre rôzne vekové kategórie.

Pozvánka na OZ 14.12.2022 - zmena času zasadnutia. Dnes o 19.00 zasadnutie OZ

Dátum: 14. 12. 2022

Zasadnutie OZ bude dnes o 19.00 hod.

REFERENDUM - žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Dátum: 7. 12. 2022

REFERENDUM - žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

REFERENDUM 2023- Voľba poštou

Dátum: 14. 11. 2022

Informácia o možnostiach voľby poštou pre Referendum 2023

REFERENDUM 2023

Dátum: 11. 11. 2022

Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie

VÝSLEDKY volieb do samosprávy obcí a do samosprávnych krajov

Dátum: 30. 10. 2022

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do samosprávy obce Dlhé Klčovo
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do samosprávnych krajov.

Zápis oprávnených voličov do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov z dôvodu COVID-19 dôvodu

Dátum: 27. 10. 2022

Obec Dlhé Klčovo oznamuje občanom, ktorý  sa nemôžu zúčastniť na voľbách z dôvodu COVID-19, môžu sa zapísať do špeciálného zoznamu voličov. Do zoznamu sú povinní sa telefonický  do 28.10.2022 do 12.00 hod. na tel. č. 0907 039 300, 057 4882491 v úradných hodinách obecného úradu Dlhé Klčovo. 

Opráv

a

Poďte všetci do knižnice 4

Dátum: 26. 10. 2022

Pod týmto názvom naša obecná knižnica nadviazala na doterajšie úspešné projekty a aktivity knižnice z minulých rokov, ktoré sa realizovali s finančným príspevkom FPU. Podrobnejšie vám jednotlivé aktivity predstavíme:

Obchodno verejná súťaž - zámer odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Dlhé Klčovo na IBV.

Dátum: 24. 10. 2022

Odpredaj nehnuteľného majetku (pozemku) vo vlastníctve obce za účelom individuálnej bytovej výstavby v obci Dlhé Klčovo.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy PSK

Dátum: 29. 9. 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu a do zastupiteľstva PSK

k

Dostavba oddychovej zóny- Záhrada Panny Márie

Dátum: 19. 9. 2022

Dostavba oddychovej zóny – Záhrada Panny Márie
Dňa 15. septembra 2022 sa konalo požehnanie novovybudovanej oddychovej zóny – Záhrady Panny Márie. Myšlienka vytvoriť tento priestor vznikla pred niekoľkými rokmi na základe historických udalosti v našej obci.
                 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do samosprávy obce Dlhé Klčovo dňa 29.10.2022

Dátum: 14. 9. 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do samosprávy obce Dlhé Klčovo dňa 29.10.2022

Zber šatstva 1

Zber šatstva

Dátum: 13. 9. 2022

OcÚ oznamuje, že sa v našej obci uskutoční zber obnoseného šatstva.
Vyzývame občanov, aby od pondelka 3. 10. 2022 do piatka 7.10.2022 počas úradných hodín OcÚ nosili vrecia s obnoseným šatstvom do vestibulu kultúrneho domu.

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

Dátum: 15. 7. 2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 29.10.2022

Dátum: 15. 7. 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí konané 29.10.2022

VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

Dátum: 22. 6. 2022

VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV
od. 21.06.2022 od 09.00 hod. do odvolania 

a

ŠAFFOVA OSTROHA 2022- VÝSLEDKY

Dátum: 31. 5. 2022

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2022 sa konala 27. – 29. mája 2022 v priestoroch vynoveného domu kultúry a nového amfiteátra v Dlhom Klčove. Táto obec vo vranovskom okrese je rodiskom vynikajúceho tanečníka Juraja Šaffu a už takmer 30 rokov

Krížová cesta našimi ulicami 1

Krížová cesta našimi ulicami

Dátum: 14. 4. 2022

Texty k stiahnutiu nižšie

#

Aktualizácia knižničného fondu pre všetkých 2

Dátum: 3. 3. 2022

Pod týmto názvom naša obecná knižnica v roku 2021/2022 realizovala projekt, na ktorý získala
z FONDU NA PODPORU UMENIA dotáciu vo výške 1100,00€.
Do knižnice pribudlo spolu 150 kníh pre deti i dospelých,
ročné predplatné časopisov Život, Bublina, Maxík, Enviráčik, Slniečko, Rebrík, Zvonček

Zber Elektroodpadu 10.02.2022

Dátum: 8. 2. 2022

Zber Elektroodpadu 10.02.2022

a

Alžbetin debutový album 'EPOCH'

Dátum: 28. 1. 2022

Alžbetin debutový album 'EPOCH' bol nahraný naživo v Stapleford Granary vo vidieckom Cambridgeshire v Anglicku. Album obsahuje výber hudby z rôznych období Alžbetinho života, pričom každá skladba je spojená s dôležitou spomienkou alebo míľnikom.
'EPOCH' bol nahrávaný v čase, keď Alžbeta bola t

Zobrazené 1-30 z 341