Dlhé Klčovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

AKTUALITY

                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

aa----------------------------------------------

Hasičská zbrojnica

Názov účelu:     Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice  Dlhé Klčovo

Výška poskytnutej dotácie:  30.000 Eur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozemkové úpravy    

 

Zobrazené 1-30 z 335
Zber veľkoobjemového odpadu 1

Zber veľkoobjemového odpadu

Dátum: 24. 3. 2023

Obecný úrad oznamuje občanom, že sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu .Zber sa uskutoční:
od piatka 31.03.2023 v čase od 13,00-17,00
v sobotu 1.4.2023 od 10,00 -13,00
a v pondelok 3.4.2023 v 13,00-17,00hod.
Kontajnery budú pristavané na zbernom dvore oproti zadnej brány na

SVETOVÝ DEŇ VODY 22.03.2023

Dátum: 20. 3. 2023

Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou dňa 22.03.2023 (streda ) od 7,30 hod. do 14.30 hod. sa bude vykonávať orientačné meranie dusitanov a dusičnanov v pitnej vode.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY DLHÉ KLČOVO

Dátum: 4. 1. 2023

Pozemkové úpravy Dlhé Klčovo

a

Cvičme pamäť v každom veku 4

Dátum: 16. 12. 2022

Pod týmto názvom obec zrealizovala tréningy pamäti s odborníčkou certifikovanou trénerkou pamäti, čím sme nadviazali na aktivity, ktoré boli v našej obci v minulých rokoch. Zámerom tohto projektu je realizácia tréningov pamäti a tvorivých dielni pre rôzne vekové kategórie.

Pozvánka na OZ 14.12.2022 - zmena času zasadnutia. Dnes o 19.00 zasadnutie OZ

Dátum: 14. 12. 2022

Zasadnutie OZ bude dnes o 19.00 hod.

REFERENDUM - žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Dátum: 7. 12. 2022

REFERENDUM - žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

REFERENDUM 2023- Voľba poštou

Dátum: 14. 11. 2022

Informácia o možnostiach voľby poštou pre Referendum 2023

REFERENDUM 2023

Dátum: 11. 11. 2022

Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie

VÝSLEDKY volieb do samosprávy obcí a do samosprávnych krajov

Dátum: 30. 10. 2022

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do samosprávy obce Dlhé Klčovo
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do samosprávnych krajov.

Zápis oprávnených voličov do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov z dôvodu COVID-19 dôvodu

Dátum: 27. 10. 2022

Obec Dlhé Klčovo oznamuje občanom, ktorý  sa nemôžu zúčastniť na voľbách z dôvodu COVID-19, môžu sa zapísať do špeciálného zoznamu voličov. Do zoznamu sú povinní sa telefonický  do 28.10.2022 do 12.00 hod. na tel. č. 0907 039 300, 057 4882491 v úradných hodinách obecného úradu Dlhé Klčovo. 

Opráv

a

Poďte všetci do knižnice 4

Dátum: 26. 10. 2022

Pod týmto názvom naša obecná knižnica nadviazala na doterajšie úspešné projekty a aktivity knižnice z minulých rokov, ktoré sa realizovali s finančným príspevkom FPU. Podrobnejšie vám jednotlivé aktivity predstavíme:

Obchodno verejná súťaž - zámer odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Dlhé Klčovo na IBV.

Dátum: 24. 10. 2022

Odpredaj nehnuteľného majetku (pozemku) vo vlastníctve obce za účelom individuálnej bytovej výstavby v obci Dlhé Klčovo.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy PSK

Dátum: 29. 9. 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu a do zastupiteľstva PSK

k

Dostavba oddychovej zóny- Záhrada Panny Márie

Dátum: 19. 9. 2022

Dostavba oddychovej zóny – Záhrada Panny Márie
Dňa 15. septembra 2022 sa konalo požehnanie novovybudovanej oddychovej zóny – Záhrady Panny Márie. Myšlienka vytvoriť tento priestor vznikla pred niekoľkými rokmi na základe historických udalosti v našej obci.
                 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do samosprávy obce Dlhé Klčovo dňa 29.10.2022

Dátum: 14. 9. 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do samosprávy obce Dlhé Klčovo dňa 29.10.2022

Zber šatstva 1

Zber šatstva

Dátum: 13. 9. 2022

OcÚ oznamuje, že sa v našej obci uskutoční zber obnoseného šatstva.
Vyzývame občanov, aby od pondelka 3. 10. 2022 do piatka 7.10.2022 počas úradných hodín OcÚ nosili vrecia s obnoseným šatstvom do vestibulu kultúrneho domu.

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

Dátum: 15. 7. 2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 29.10.2022

Dátum: 15. 7. 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí konané 29.10.2022

VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

Dátum: 22. 6. 2022

VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV
od. 21.06.2022 od 09.00 hod. do odvolania 

a

ŠAFFOVA OSTROHA 2022- VÝSLEDKY

Dátum: 31. 5. 2022

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2022 sa konala 27. – 29. mája 2022 v priestoroch vynoveného domu kultúry a nového amfiteátra v Dlhom Klčove. Táto obec vo vranovskom okrese je rodiskom vynikajúceho tanečníka Juraja Šaffu a už takmer 30 rokov

Krížová cesta našimi ulicami 1

Krížová cesta našimi ulicami

Dátum: 14. 4. 2022

Texty k stiahnutiu nižšie

#

Aktualizácia knižničného fondu pre všetkých 2

Dátum: 3. 3. 2022

Pod týmto názvom naša obecná knižnica v roku 2021/2022 realizovala projekt, na ktorý získala
z FONDU NA PODPORU UMENIA dotáciu vo výške 1100,00€.
Do knižnice pribudlo spolu 150 kníh pre deti i dospelých,
ročné predplatné časopisov Život, Bublina, Maxík, Enviráčik, Slniečko, Rebrík, Zvonček

Zber Elektroodpadu 10.02.2022

Dátum: 8. 2. 2022

Zber Elektroodpadu 10.02.2022

a

Alžbetin debutový album 'EPOCH'

Dátum: 28. 1. 2022

Alžbetin debutový album 'EPOCH' bol nahraný naživo v Stapleford Granary vo vidieckom Cambridgeshire v Anglicku. Album obsahuje výber hudby z rôznych období Alžbetinho života, pričom každá skladba je spojená s dôležitou spomienkou alebo míľnikom.
'EPOCH' bol nahrávaný v čase, keď Alžbeta bola t

INFORMÁCIA K DANIAM A POPLATKOM NA ROK 2022

Dátum: 18. 1. 2022

Oznamujeme  občanom , že  do 31.01.2022 sú povinní podať daňové priznanie k daní z nehnuteľnosti a to v prípade, že v priebehu roka 2021 nastala  u nich zmena : to znamená predaj nehnuteľnosti, nadobudnutie nehnuteľnosti a pod.   V prípade , že zmena nenastala  nie je potrebné podávať priznanie....

a

Oprava a vybavenie športového ihriska v ZŠ

Dátum: 11. 10. 2021

Pod týmto názvom naša obec podala žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy zastupiteľstva PSK na vybavenie športoviska pre žiakov ZŠ. Projekt bol úspešný a obec dostala 2.000,00€ na jeho realizáciu. Samotná realizácia projektu spočívala vo vybavení terajšej plochy pre

aa

Modernizácia priestorov obecnej knižnice – skvalitnenie podmienok pre čitateľov 2

Dátum: 11. 10. 2021

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Realizáciou tohto projektu sme nadviazali na modernizáciu knižnice, ktorú sme aj vďaka podpore FPU mohli realizovať v roku 2020. Naša obec zabezpečila do obecnej knižnice počítač s pripojením na internet. Čítaj ďalej...

a

Dokrojovanie FS Rovina Dlhé Klčovo „S finančnou podporou Matice slovenskej“.

Dátum: 28. 9. 2021

Pod týmto názvom MO MS v našej obci podal  na Maticu slovenskú žiadosti o dotáciu a v roku 2020 a 2021  sme získali spolu 500,00€.  Z poskytnutej dotácie sme zabezpečili pre dievčatá nové zemplínske  brokátové lajblíky a pre chlapcov folklórne nohavice. 

ZBER ELEKTROODPADU dňa 16.9.2021 o 08.30 hod.

Dátum: 13. 9. 2021

Firma H+Eko uskutoční v našej obci Zber elektroodpadu ,
dňa 16. septembra 2021 (štvrtok) v čase o 8:30 hod.

OPATRENIA Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy

Dátum: 9. 8. 2021

Výskyt afrického moru ošípaných - Opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy vo Vranove nad Topľou

Zobrazené 1-30 z 335