Verejná vyhláška – zákaz hromadných podujatí

a

Úrad verejného zdravotníctva vydal zákaz organizovať hromadné športové, kultúrne a spoločenské podujatia. Čítaj ďalej

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje opatrenia:

 

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z sa všetkým fyzickým osobám, fizickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám ZAKAZUJE organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020.

1, Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky, do Slovenskej republiky a osobám, sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť  a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializovanom odbore všeobecné lekárstvo .

2, Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializovanom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby u osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcich na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky do Slovenskej republiky, ako aj u osôb žijúcich s osobami podľa bodu 1 v spoločnej domácnosti, rozhodli o izolácii v domácom prostredí podľa § 12 ods.2 písm. f) zákona č.355/2007 Z.z. o to na dobu 14 dní.

Dátum vloženia: 10. 3. 2020 14:39
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 3. 2020 14:42
Autor: Správce Webu