Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky

aa

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe osoby, ktorej bola nariadená domáca izolácia pre podozrenie z nákazy koronavírusom.

Usmernenie Hlavného hygienika SR

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

V Bratislave, dňa 09. 03. 2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky

pre verejnosť o karanténe

Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je

povinná počas celej doby karantény (14 dní):

a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov:

horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania

telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a miestne príslušný regionálny úrad

verejného zdravotníctva (príloha č. 1) a podrobiť sa odberu biologického materiálu,

b) zostať v domácej izolácii alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení (podľa

rozhodnutia hlavného hygienika SR alebo regionálneho hygienika),

c) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových

alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania

spoločenských aktivít v mieste izolácie),

d) zdržať sa cestovania,

e) zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,

f) zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie,

g) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo

prijímať, v mieste izolácie vnímavé osoby.

Ak Úrad verejného zdravotníctva SR alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva

nariadi fyzickej osobe karanténu, táto fyzická osoba je karanténu povinná dodržiavať,

v opačnom prípade sa podľa zákona č. 355/ 2007 Z. z. dopúšťa priestupku na úseku verejného

zdravotníctva a hrozí jej pokuta až do výšky 1659 eur. Zároveň v kontexte uvedeného je

potrebné poukázať aj na skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej

ľudskej choroby.

Fyzická osoba je povinná podľa § 51 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. oznámiť

neodkladne ošetrujúcemu lekárovi a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR všetky

okolnosti dôležité na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení a poskytovať

informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrenie a posudzovanie ochorení vo vzťahu

k vykonávanej práci. Z uvedeného ustanovenia zákona vyplýva, že aj informácia týkajúca sa

cestovateľskej anamnézy je dôležitá pre epidemiologické vyšetrovanie a zamlčanie tejto

informácie je porušením predmetného ustanovenia a rovnako je to priestupok na úseku

verejného zdravotníctva – hrozí pokuta až do výšky 1659 eur.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky

Zoznam mobilných telefónnych čísel odborov/oddelení epidemiológie

RÚVZ v SR

RÚVZ Odbor/oddelenie epidemiológie

1 Banská Bystrica 0918 659 580

2 Bardejov 0917 121 946

3 Bratislava 0917 426 220

4 Čadca 0903 802 451

5 Dolný Kubín 0905 239 076

6 Dunajská Streda 0904 377 831

7 Galanta 0904 346 064

8 Humenné 0908 868 796

9 Komárno 0948 550 539

10 Košice 0918 389 842

11 Levice 0918 842 969

12 Liptovský Mikuláš 0911 236 988

13 Lučenec 0918 601 924

14 Martin 0911 514 878

15 Michalovce 0903 633 886

16 Nitra 0911 630 162

17 Nové Zámky 0903 464 532

18 Poprad 0911 635 260

19 Považská Bystrica 0911 727 930

20 Prešov 0911 908 823

21 Prievidza 0915 492 003

22 Rimavská Sobota 0918 542 763

23 Rožňava 0902 813 822

24 Senica 0907 169 312

25 Spišská Nová Ves 0911 639 010

26 Stará Ľubovňa 0902 197 145, 0910 440 662

27 Svidník 0911 614 378

28 Topoľčany 0948 118 005

29 Trebišov 0918 680 305

30 Trenčín 0911 989 821

31 Trnava 0905 903 053

32 Veľký Krtíš 0905 285 057

33 Vranov nad Topľou 0907 958 725

34 Zvolen 0905 475 854

35 Žiar nad Hronom 0911 214 488

36 Žilina 0910 762 243

Prílohy

usmernenia Hlavného hygienika SR.pdf

usmernenia Hlavného hygienika SR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,45 kB
Dátum vloženia: 11. 3. 2020 16:54
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 3. 2020 17:00
Autor: Správce Webu