ŠAFFOVA OSTROHA 2022- VÝSLEDKY

a

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2022 sa konala 27. – 29. mája 2022 v priestoroch vynoveného domu kultúry a nového amfiteátra v Dlhom Klčove. Táto obec vo vranovskom okrese je rodiskom vynikajúceho tanečníka Juraja Šaffu a už takmer 30 rokov

s

Vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia je z poverenia Ministerstva kultúry SR Národné osvetové centrum, podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Organizátormi súťaže sú obec Dlhé Klčovo a Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

d

Vzhľadom na pandemickú situáciu, ktorá znemožnila realizáciu súťaže v rokoch 2020 a 2021 a ovplyvnila i tréningové možnosti tanečníkov ľudového tanca, sa vyhlasovateľ súťaže v tomto roku rozhodol motivačne do celoštátneho kola pozvať všetkých prihlásených súťažiacich z ôsmich krajov. V súťaži sa tak v štyroch súťažných kategóriách predstavilo 65 sólistov tanečníkov. Hodnotili ich päťčlenné poroty, vymenované osobitne pre kategórie detí a mládeže (C, D) a pre kategórie dospelých (A, B). Predsedníčkou poroty pre detskú kategóriu C (interpreti ľudového tanca vo veku od 10 do 12 rokov) a mládežnícku kategóriu D (interpreti ľudového tanca vo veku od 13 do 16 rokov) bola etnochoreologička, tanečná pedagogička a choreografka Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., členmi poroty boli etnochoreologička a tanečná pedagogička Mgr. Katarína Babčáková, PhD., tanečný pedagóg a choreograf Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka, tanečný pedagóg a choreograf Mgr. art. Ján Michálik a tanečný pedagóg Mgr. art. Balázs Bogdán. Ďalšími kategóriami sú kategória A (hlavná kategória, v ktorej tanečníci a tanečnice interpretujú povinný tanec podľa nositeľov tanečných tradícií a interpretujú aj voliteľný tanec) a kategória B (regionálna kategória, v ktorej tanečníci interpretujú regionálnu tanečnú tradíciu z regiónu, z ktorého pochádzajú alebo v ňom dlhodobo pôsobia). Predsedom poroty kategórií A a B bol tanečný pedagóg a choreograf Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka, členmi poroty boli etnochoreologička a tanečná pedagogička Mgr. Katarína Babčáková, PhD., etnológ a tanečný pedagóg Alfréd Lincke, tanečný pedagóg a choreograf Mgr. art. Ján Michálik a tanečný pedagóg Mgr. art. Balázs Bogdán.

Porota v zmysle propozícií súťažiacich kategórií A, C a D zadelila do pásem a titul laureáta udelila víťazovi hlavnej kategórie A.

Trojdňové podujatie otvárala piatková výstava Alexandra Orlíka pod názvom Maľované okienka v interiéri domu kultúry. Slávnostné otvorenie plánované v novom amfiteátri prekazilo búrkové počasie, no po presune techniky sa prezentácia domácich folklórnych zoskupení DFS Rovinka, FS a FSk Rovina v programe Rečňovanky dzeda Šaffu nakoniec realizovalo v mimoriadne pozitívnej atmosfére v interiéri domu kultúry. Strhujúci program folklórneho kolektívu Raslavičan z Raslavíc v sprievode ľudovej hudby pod vedením Stana Baláža bol vynikajúcou bodkou za programom.

Sobotňajšie dopoludnie patrilo priestorovým skúškam, ale i možnosti zakúpiť si remeselné výrobky miestnych tvorcov v exteriéri domu kultúry.

V súťažnej časti boli podľa propozícií stanovené 4 kategórie zastúpené súťažiacimi prinášajúcimi aj málo známy tanečný materiál v celkovo výbornej interpretácii párov i sólistov, obdivuhodne prezentujúcich i tradičné formy ľudového odevu z rôznych lokalít.

V kategórii A tanečné páry ako povinný tanec interpretovali tanec starobapská z myjavskej tanečnej oblasti a sólisti tanečníci tancovali verbunk z Branova.

Súťažný večer zavŕšila vynikajúcim predstavením folklórna skupina Stráne z Važca na hornom Liptove a nasledovali školy tanca pod vedením lektorov, členov odbornej poroty Slavomíra Ondejku a Agáty Krausovej a Alfréda Linckeho a Kataríny Babčákovej. Zábavu sprevádzala ľudová hudba pod vedením Ľuba Hudáka a Michala Pagáča, ktorá počas celého dňa sprevádzala i súťažné predstavenia a vystúpenia v nedeľnom galaprograme.

Odborná porota sa so súťažiacimi a tanečnými pedagógmi detských súťažiacich stretla na rozborovom seminári v nedeľné dopoludnie. Svojimi konštruktívnymi radami a pripomienkami aj v individuálnom hodnotení prispela k neustálemu zvyšovaniu kvality interpretácie ľudového tanca. Zároveň boli súťažiacim umiestneným v striebornom a bronzovom pásme udelené diplomy.

Vrcholom podujatia bol už tradične slávnostný galaprogram, realizovaný v novopostavenom príjemnom a funkčnom amfiteátri v Dlhom Klčove. Súčasťou galaprogramuv réžii Kataríny Babčákovej a Ondreja Galbičku bolo i odhalenie sochy Juraja Šaffu, ktorú odhalil dlhoročný osvetový pracovník a vedúci FS Vranovčan Štefan Kocák. Nasledovalo vystúpenie súťažiacich umiestnených v zlatom pásme i vyhlásenie držiteľov špeciálnych cien a laureáta Šaffovej ostrohy 2022, ktorým sa stal Peter Hrabovský z kategórie A, tancujúci ako voliteľný tanec do skoku z Pohorelej na Horehroní. Najúspešnejší súťažiaci sa predstavia na 67. ročníku Folklórneho festivalu Východná 2022 a na festivale TvorBA 2022. Vrcholom programu bolo predstavenie nositeľov tanečných tradícií Petra Michalčíka a Evy Michalkovej z Križovian nad Dudváhom, Jána a Eleny Gabrišovcov z Trenčianskych Stankoviec a Štefana Višňovského zo Zámutova. Súťažou i galaprogramom divákov sprevádzala riaditeľka Hornozemplínskeho osvetového strediska Mgr. Martina Jurčová.

Tento ročník súťaže reflektoval znalosť práce s archívnym tanečným materiálom a jeho spracovaním, výraznú snahu o rešpektovanie tradičného odevu, obuvi a úpravy a osvojenie si zručnosti štýlovej interpretácie jednotlivých variantov tanečných typov. Výnimočnú kvalitu dosiahli súťažné vystúpenia v detskej a mládežníckej kategórii, čo je optimistickým prísľubom do budúcnosti. Úroveň súťaže, systém hodnotenia a organizácia podujatia sa podľa vyjadrení hostí i účastníkov i v tomto období výrazne zlepšila a mala nebývalú úroveň i po stránke organizačného zabezpečenia.

Za organizáciu i odborné vedenie súťaže patrí všetkým veľká vďaka. Tá je však predovšetkým venovaná súťažiacim, ich rodičom, pedagógom, a v neposlednom rade našim predkom, ktorí nám  vzácne formy nášho tanečného dedičstva vytvorili a tradovali.

 

Výsledky súťaže:


Kategória C (detská)

Strieborné pásmo:

Peter Babic a Nina Babicová (DFS Podpoľanček, Detva): tanec s odzemkovými motívmi z Detvy

Samuel Sekereš (DFS Podpoľanček, Detva): odzemok z Detvy

Jakub Javorský a Zuzana Krigovská (DFS Levočanik, Levoča): do šaflika z Bystrian

Zlaté pásmo:

Šimon Orgoník a Kristína Konečná (DFS Kopaničiarik, Myjava): verbunk a čardáš z myjavských kopaníc

Andrej Ďurajka (DFS Tancovadlo, Piešťany): verbunk z Branova

Šimon Goda (DFS Tancovadlo, Piešťany): verbunk z Branova

Špeciálne ceny:

Kristína Konečná (DFS Kopaničiarik, Myjava): verbunk a čardáš z myjavských kopaníc – cena za interpretačný prejav

Andrej Ďurajka (DFS Tancovadlo, Piešťany): verbunk z Branova – cena za vynikajúci tanečný prejav


Kategória D (mládežnícka)

Strieborné pásmo:

Ondrej Vozár (DFS Tancovadlo, Piešťany): verbunk z Branova

Martin Borovský a Zuzana Belinská (DFS Stavbárik, Žilina): starosvetski z Horného Vadičova

Zea Šišková a Tomáš Ábrahám (DFS Kis Megyer a Csilike, Veľký Meder): čardáš z Bidoviec

Dominik Košťál (DFS Tancovadlo, Piešťany): verbunk z Branova

Richard Sedlák (DFS Tancovadlo, Piešťany): verbunk z Branova

Helena Kostolná a Radoslava Štricová (DFS Pramienok, Liptovský Mikuláš): slečna Juli, valčík, šimi, na dva kroky a čardáš zo Závažnej Poruby

súťažiaca Emma Viktória Mészárosová a Máté István Csémi (DFS Kis Megyer a Csilike, Veľký Meder): čardáš z Bidoviec

Zlaté pásmo:

Virág Kórósi a Máté István Csémi (DFS Kis Megyer a Csilike, Veľký Meder): čardáš z Bidoviec

Samuel Elčík (DFS Tancovadlo, Piešťany): verbunk z Branova

Juraj Blažek a Nikol Sládková (DFS Kopaničiarik, Myjava): starobapská a hustý z myjavských kopaníc

Jozef Beňo a Natália Halgošová (DFS Kornička, Trenčín): na dva kroky, čardáš a sellácka zo Selca

Špeciálne ceny:

Juraj Blažek a Nikol Sládková (DFS Kopaničiarik, Myjava): starobapská a hustý z myjavských kopaníc – cena za vynikajúci interpretačný prejav

Virág Kórósi (DFS Kis Megyer a Csilike, Veľký Meder): čardáš z Bidoviec – cena za interpretačný prejav


Kategória B (prehliadková)

Miroslav Fabo a Lenka Fabová (FSk Melenčár, Soblahov): lašung a frišká zo Soblahova

Linda Kollárová a Martin Hnát (MFS Želiezko, Košice): čardáš z Myslavy

Matej Oravec a Katarína Liptáková (FK Pristaše, Košice): čardáš z Ostrova

Peter Čižmár a Martina Hrivniaková (FS Čerhovčan, Bardejov): čardáš z Raslavíc

Boris Magát a Silvia Bednáriková (FS Jelenčan, Jelenec): tance z Podzoboria

Natália Mikulová a Monika Kovaneczová (FS Jelenčan, Jelenec): čardáš a frišká z Požitavia

Jozef Kozák (FS Čačina, Spišská Nová Ves) a Monika Papcúnová (FS Krompašan, Krompachy): starodávna mazurka z Krivian

Katarína Kačmariková a Juliana Melkusová (MFS Želiezko, Košice): čardáš z Bidoviec

Sára Szathmáryová a Jozef Balog (MFS Želiezko, Košice): krucena a čardaš zo Zamutova

Erik Cupci (FS Podpoľanec, Detva): rozkazovačke z Očovej podľa Jozefa Valku

Martin Sedláček a Andrea Bieliková (FSk Melenčár, Soblahov): lašung a sellácka zo Soblahova

Jozef Ferenc a Slávka Malecová (FS Krompašan, Krompachy): do šaflika z Bystrian

Špeciálne ceny:

Daniela Simanová a Lucia Bačkorová (KAF Hojana, Žilina): starokysucký, pilki a šesť dni do týždňa z Turzovskej vrchoviny – cena za vyhľadávanie tanečného materiálu

Michaela Baštáková (Rimavská Sobota) a Peter Gecelovský (Vlachovo): čardáš z Vlachova – cena za mimoriadny interpretačný prejav


Kategória A (hlavná, interpretácia povinného tanca a voliteľného tanca)

Bronzové pásmo:

Ladislav Čech-Špirek: Višňovského verbunk zo Zamutova

Jozef Marko (FS Brezová, Brezová pod Bradlom): verbunk – mužské cifrovanie podľa Jána Fidricha z myjavskej tanečnej oblasti

Zotlán Kopsa a Mária Madi (FS Megyer, Veľký Meder): čardáš z Bidoviec

Strieborné pásmo:

Kristína Polachová a Pavel Matulay (FS Trnafčan, Trnava): čardáš z Horných Orešian

Pavol Durec (FS Železiar, Košice): verbunk podľa Mikuláša Vasiľa z Poše

Juraj Kollár (FS Borievka, Košice): cifrovani, čerkani, čapašovani čardaš podľa Juraja Šaffu z Dlhého Klčova

Zlaté pásmo:

Ján Mucha a Edita Marišinská (OZ Čalamáda, Kežmarok): skokacka a poza noge z Lendaku

Peter Hrabovský: do skoku z Pohorelej

LAUREÁT súťaže:

Peter Hrabovský: do skoku z Pohorelej

Dátum vloženia: 31. 5. 2022 10:29
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 9. 2022 10:39
Autor: Správce Webu