Projekt „Poďte všetci do knižnice 3“

a

Projekt „Poďte všetci do knižnice 3“ podporil Fond na podporu umenia sumou 1500,00€, povinné spolufinancovanie 170,00€.
Zámerom projektu je nadviazať na doterajšie úspešné projekty a aktivity našej knižnice z minulých rokov, ktoré sme realizovali prostredníctvom FPU.

a

Chceme reagovať na klesajúci záujem mladej generácie čítať a rozumieť čítanému a zároveň ponúknuť pre deti i dospelých  zaujímavé tvorivé dielne i zážitkové čítanie. Cieľom je v prvom rade venovať pozornosť predovšetkým deťom a mládeži bez rozdielu pohlavia, národností, pomôcť im zmysluplne využívať voľný čas. V druhom rade je prostredníctvom aktívnych ľudí ukázať deťom i mladým ľuďom kam môže smerovať ich budúcnosť. Upriamiť pozornosť širokej verejnosti  na knihy, na ktoré sa v dnešnej dobe častokrát zabúda, alebo na ktoré nemáme čas. Ukážeme, že informácie  môžeme  čerpať nielen z elektronických médií. Realizácia aktivít – besedy s detskými spisovateľmi, literárne a výtvarné tvorivé dielne,  ktoré budú určené všetkým vekovým kategóriám, vzbudíme záujem o čítanie, literatúru, podporíme fantáziu, vlastnú kreativitu a následne budeme budovať vzťah k starším občanom. Vzhľadom na súčasnú situáciu, COVID-19 a rôzne obmedzenia plánujeme v letných mesiacoch využívať aj exteriér a tak realizovať aktivity v letnej čitárni na čerstvom vzduchu.

                                           Tešíme sa na spoločné stretnutia.

Dátum vloženia: 2. 6. 2021 14:48
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 2. 2022 14:51
Autor: Správce Webu