Dátum a čas

Dnes je utorok, 21.11.2017, 3:27:28

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, utorok 21. 11. 2017
2 °C -4 °C
streda 22. 11. 3/0 °C
štvrtok 23. 11. 4/1 °C
piatok 24. 11. 8/2 °C

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Napíšte nám

l

 

facebook

Návštevnosť stránky

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 211
TÝŽDEŇ: 675
CELKOM: 274986

Prekladač

Preklad (translations)

English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Navigácia

Obsah

Dodatok č.1 k VZN č.13/2006 k Územnému plánu obce Dlhé Klčovo

Stránka

IOMO - Integrované obslužné miesto občana

IOMO - Integrované obslužné miesto občanaObec Dlhé Klčovo oznamuje, že od 8.11.2017 na Obecnom úrade v Dlhom Klčove je spustené Integrované obslužné miesto občana (IOMO).
Stránky budú vybavované v zmysle úradných hodín OcÚ.
IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste . Šetrí vám nielen čas, ale aj peniaze. Stačí navštíviť pracovisko IOMO a na jednom mieste vybavíte:
• Výpis z registra trestov
• Výpis z obchodného registra
• Výpis z listu vlastníctva
Čítaj ďalej

Register trestov

je evidencia spáchaných trestných činov fyzických osôb, ktorý vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.


Výpis z registra trestov  je listina, ktorá preukazuje, či osoba bola alebo nebola odsúdená, a obsahuje len odsúdenia, ktoré neboli zahladené (vymazané).


Občan Slovenskej republiky sa pri vybavovaní preukazuje:

- platným občianskym preukazom

-alebo cestovným pasom vrátane originálu alebo overenej kópie rodného listu.


Občan Českej republiky sa preukazuje:

-platným občianskym preukazom

- alebo cestovným pasom vrátane originálu alebo overenej kópie rodného listu.


Cudzinec sa preukazuje:

- platným cestovným pasom vrátane úradne preloženej kópie rodného listu.

---------------------------------------------
Žiadosť o vydanie Výpisu z registra trestov sa vybavuje okamžite na počkanie, najneskôr však do dvoch hodín, ak bola žiadosť podaná do 13.00 hod. V prípade podania žiadosti po 13.00 hod. je žiadosť vybavená v nasledujúci deň.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obchodný register

je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov. Obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, predmet podnikania, štatutárny orgán, spôsob konania a zoznam konateľov.


Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v Obchodnom registri ku dňu vyhotovenia výpisu.

-  Na pracoviskách IOMO môžete získať Výpis z obchodného registra použiteľný na  právne účely.

-  O výpis z obchodného registra môže požiadať ktokoľvek bez udania konkrétneho dôvodu.

-  Občan sa pri vybavovaní Výpisu z obchodného registra preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

-----------------

Žiadosť o vydanie Výpisu z obchodného registra sa vybavuje   okamžite, na počkanie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

List vlastníctva

je záznam, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. Obsahuje údaje o nehnuteľnosti, o vlastníkoch, ťarchy (záložné právo, vecné bremeno) a spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti (kúpa, darovanie, dedenie, súdne rozhodnutie).


Výpis z listu vlastníctva je verejná listina, ktorá obsahuje údaje zapísané v liste vlastníctva ku dňu vyhotovenia výpisu.


Na pracoviskách IOMO môžete získať :

  • úplný Výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje všetky údaje zapísané v liste vlastníctva,

čiastočný Výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje iba časť údajov zapísaných v liste vlastníctva (len vybraných vlastníkov, nehnuteľnosti, stavby, parcely - ak ich je na liste vlastníctva uvedených viac).

 

O Výpis z listu vlastníctva môže požiadať ktokoľvek, aj keď nie je vlastníkom nehnuteľnosti. O Výpis z listu vlastníctva, ktorý bude obsahovať rodné číslo, môže požiadať iba majiteľ nehnuteľnosti alebo jeho splnomocnenec, ktorý predloží úradne overené splnomocnenie.


Občan sa pri vybavovaní Výpisu z listu vlastníctva preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

-----------------
Žiadosť o vydanie Výpisu z listu vlastníctva sa vybavuje do 24 hodín alebo v ďalší pracovný deň v prípade podania žiadosti cez víkend alebo vo sviatok.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuálny zoznam pracovísk IOMO a poskytovaných služieb nájdete na www.iomo.sk.

 

CENNÍK
poplatkov pre aktuálne poskytované služby Integrovaného obslužného miesta občana platný od 1. 12. 2015

 

Služba

Popis

Súdny/ Správny poplatok*

Asistenčný
poplatok*

SPOLU*

Výpis z listu vlastníctva

Sprostredkovanie Výpisu z katastra nehnuteľností za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu podľa položky 10 písm. a) prvého bodu sadzobníka správnych poplatkov.

4,00 EUR

3,90 EUR

7,90 EUR

Výpis z obchodného registra

Sprostredkovanie vyhotovenia a vydania Výpisu z obchodného' registra podľa položky 24b písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov.

0,00 EUR

4,50 EUR

4,50 EUR

Výpis z registra trestov

Sprostredkovanie Výpisu z registra trestov, poskytnutia Výpisu z registra trestov obsahujúceho informácie o odsúdení v inom členskom štáte Európskej únie fyzickej osobe (aj negatívne) podľa položky 30 sadzobníka súdnych poplatkov.

2,00 EUR

1,90 EUR

3,90 EUR

Iné podania

Podanie vo veci, ktoré nie je uvedené v sadzobníku poplatkov **

0,00 IUR

8,00 EUR

8,00 EUR

 

 na stiahnutie .........IOMO

na stiahnutie...........IOMO_cenník


8. 11. 2017 Zobraziť menej

Výsledky volieb do VÚC 2017

Výsledky volieb do VÚC 2017Výsledky volieb do VÚC v našej obci:
Voľba predsedu PSK:
MUDr.Peter Chudík- 72 hlasov
PaedDr, PhD. Milan Majerský - 66 hlasov
Ing. Jozef Mihalčin- 38 hlasov
Pre voľbu do zastupiteľstva PSK:
Ing. Ján Ragan - 78hlasov
Ing. MUDr. Marek Fedor- 57 hlasov
Mgr. Jozef Bubnár - 54 hlasov
Mgr. Peter Kocák - 50 hlasov
Mgr. Peter Dzurjanin - 35 hlasov
Stanislav Obický - 33 hlasov

4. 11. 2017

Súťaž o najlepší Jablkový koláč

Súťaž o najlepší Jablkový koláčA ako to dopadlo?  ......krásne, sladko , voňavo a hlavne s úsmevom.
Recept a fotografie z akcie ...čítaj ďalej.
Prajeme dobrú chuť!

31. 10. 2017 Zobraziť viac

Základná informácia o bytovom dome – 11 b.j. nájomné byty

Základná informácia o bytovom dome – 11 b.j. nájomné bytyJedná sa o trojpodlažný murovaný bytový dom obdĺžnikového pôdorysu o rozmeroch 11,16 m x 34,11 m s priečnym nosným systémom, s výškou hrebeňa sedlovej strechy 10,51 m od terénu.
V dome sa nachádzajú tieto byty:6 bytov jednoizbových,8 bytov trojizbových
Čítaj ďalej...

Záujemcovia môžu zasielať žiadosti na OcÚ Dlhé Klčovo.

23. 10. 2017 Zobraziť viac

POZVÁNKA

POZVÁNKAOBEC DLHÉ KLČOVO,Jednota dôchodcov v Dlhom Klčove, ZO zdravotne postihnutých v Dlhom Klčove
VÁS P O Z Ý V A J Ú
na kultúrny program a čašu vína pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
v sobotu 28 októbra 2017 o 14,00 hod.
v sále kultúrneho domu.Tešíme sa na stretnutie s Vami
FOTO z akcie...čítaj ďalej

22. 10. 2017 Zobraziť viac

Gabriela Futová, detská spisovateľka, medzi našimi deťmi

Gabriela Futová, detská spisovateľka,  medzi našimi deťmi„ Mám takú utopickú predstavu, že raz nastúpim do autobusu a všetci ľudia budú mať hlavy v otvorených knihách“. To je sen autorky kníh pre deti Gabriely Futovej, ktorá v stredu 18. 10. 2017 zavítala medzi našich žiakov ZŠ a deti MŠ. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Naša knižnica ožíva, ktorý obec – knižnica - zrealizovala s finančnou podporou Nadácie Slovenskej sporiteľne v rámci výzvy „Obce bližšie k vám“.
Čítaj ďalej

20. 10. 2017 Zobraziť viac

Obecná knižnica- "Naša knižnica ožíva"

Obecná knižnica- "Naša knižnica ožíva"Dňa 04. 10. 2017 sa konala ďalšia literárna tvorivá dielňa v rámci projektu Naša knižnica ožíva, ktorý finančne podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne. Hosťom bola p. Mariana Majzliková, ktorá deťom priblížila ako vzniká kniha. Čítaj ďalej...

6. 10. 2017 Zobraziť viac

"SRDCE AKO DAR"- Ďakujeme a srdečne blahoželáme!

"SRDCE AKO DAR"-  Ďakujeme a srdečne blahoželáme!Dňa 26. 09. 2017 sa členky ZO SZZP v  našej obci zúčastnili súťažnej prehliadky ZUČ zdravotne postihnutých - 12. roč. v Michalovciach " SRDCE AKO DAR". Anna Hrešková a Mária Ragančíková súťažili v kategórii sólo a duo. Sólistka Anna Hrešková získala diplom a cenu za účasť . V kategórii duo si Anna Hrešková a Mária Ragančíková vyspievali titul Laureát a domov si priniesli ceny a diplomy. Speváčky na harmonike doprevádzal Tomáš Kopčo, člen ĽH FS Rovina.
Srdečne blahoželáme.

3. 10. 2017 Zobraziť viac

Pozvánka do Denného centra

Pozvánka do Denného centraDňa 25. 09. 2017 začala v našej obci realizácia projektu „Cvičme si pamäť v každom veku“. Cieľom je uskutočniť pravidelné stretnutia občanov – seniorov s certifikovanou trénerkou pamäti na tréningoch pamäti. Stretnutia budú pokračovať aj v októbri, vždy v pondelok o 14,00h. v Dennom centre / bočná sála KD/
Srdečne pozývame do Denného centra všetkých, ktorí si chcú vyskúšať praktické cvičenia podporujúce kondíciu mozgu!
Projekt je realizovaný s finančnou podporou MK SR.

3. 10. 2017

Upozornenie OÚ , odbor katastrálny odbor vo Vranove n/T

Upozornenie vlastníkov a iných oprávnených osôb na dodržiavanie katastrálneho zákona o zápise a iných práv k nehnuteľnostiam.
Čítaj ďalej .....

13. 9. 2017 Zobraziť viac

Stránka