Dátum a čas

Dnes je streda, 17.1.2018, 6:03:29

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, streda 17. 1. 2018
-2 °C -8 °C
štvrtok 18. 1. 1/-7 °C
piatok 19. 1. 1/-9 °C
sobota 20. 1. 1/-2 °C

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Napíšte nám

l

 

facebook

Návštevnosť stránky

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 48
TÝŽDEŇ: 630
CELKOM: 301429

Prekladač

Preklad (translations)

English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Navigácia

Obsah

 

 

Stránka

Darujte svoje 2% z dane

Darujte svoje 2% z daneDarcom vopred ĎAKUJEME!

15. 1. 2018 Zobraziť viac

OZNÁMENIE - ukončenie platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov

Oznámenie OÚ - odbor pozemkový a lesný o ukončení platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov. Užívatelia poľnohospodárskej pôdy , ktorá im bola vyčlenená v zmysle pôvodného ust. § 15 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravach musia do 28.2.2018 podať žiadosť na OÚ odbor pozemkový a lesný o vydanie rozhodnutia o nájme poľnohospodárskych pozemkov.

4. 1. 2018 Zobraziť viac

Vianočná koleda_2017

Vianočná koleda_2017"Vinšujem vam, vinšujem, na toto Božie narodzeňe,
žebi sme ho mohľi šťastne prežic, ľepšieho še dožic,
od Pana Boha lasku, od dobrich ľudzi priažeň
a po šmerci korunu anjelsku došahnuc".
Foto ďalej

21. 12. 2017 Zobraziť viac

ZMENA vývozu TKO

ZMENA vývozu TKOOznamujeme občanom, že odvoz komunálneho odpadu, ktorý pripadá na deň 25.12.2017 sa uskutoční v náhradnom termíne a to 23.12.2017.

13. 12. 2017

Cvičme pamäť v každom veku

Cvičme pamäť v každom vekuProjekt, ktorým denné centrum v Dlhom Klčove privítalo svojich seniorov.

Obec Dlhé Klčovo zrealizovala s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky projekt „ Cvičme pamäť v každom veku“. V dennom centre sa naši seniori od septembra pravidelne stretávali na tréningoch s certifikovanými trénerkami pamäti, Mgr. Emíliou Antolíkovou trénerkou 2. stupňa a Mgr. Marianou Majzlíkovou, trénerkou 1. stupňa, ktorých súčasťou boli aj tvorivé dielne.
Čítaj ďalej...

12. 12. 2017 Zobraziť viac

Základná informácia o bytovom dome – 11 b.j. nájomné byty

Základná informácia o bytovom dome – 11 b.j. nájomné bytyObec Dlhé Klčovo pripravuje výstavbu nájomných bytov . Ide o jedno a troj izbové nájomné byty. Celá výstavby by mala byť realizovaná z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.
Čítaj ďalej...

Záujemcovia môžu zasielať žiadosti na OcÚ Dlhé Klčovo.

11. 12. 2017 Zobraziť viac

Talenty 2019

Talenty 20194.2.2018 sa uskutoční v Dlhom Klčove XXVII. ročník súťaže sólistov spevákov ľudových a populárnych piesní, speváckych skupín a inštrumentalistov Talenty 2018. Okresnej súťaži bude predchádzať, podobne ako v minulosti, výberové kolo, na ktoré by ste mali vyslať jedného maximálne dvoch spevákov, spevácku skupinu alebo inštrumentalistov - víťazov školských kôl jednotlivých vekových kategórií.
Čítaj ďalej...

30. 11. 2017 Zobraziť viac

Naša knižnica ožíva

Naša knižnica ožívaĎakujeme Nadácii Slovenskej sporiteľne za spoluprácu a finančnú pomoc, vďaka ktorej naša obecná knižnica zrealizovala spomínané podujatia a získala technické a  materiálne vybavenie – knihy, televízor, DVD prehrávač, stoličky, stoly, podsedáky pre deti a  materiál na tvorivé dielne. ĎAKUJEME.
Čítaj ďalej...

27. 11. 2017 Zobraziť viac

IOMO - Integrované obslužné miesto občana

IOMO - Integrované obslužné miesto občanaObec Dlhé Klčovo oznamuje, že od 8.11.2017 na Obecnom úrade v Dlhom Klčove je spustené Integrované obslužné miesto občana (IOMO).
Stránky budú vybavované v zmysle úradných hodín OcÚ.
IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste . Šetrí vám nielen čas, ale aj peniaze. Stačí navštíviť pracovisko IOMO a na jednom mieste vybavíte:
• Výpis z registra trestov
• Výpis z obchodného registra
• Výpis z listu vlastníctva
Čítaj ďalej

Register trestov

je evidencia spáchaných trestných činov fyzických osôb, ktorý vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.


Výpis z registra trestov  je listina, ktorá preukazuje, či osoba bola alebo nebola odsúdená, a obsahuje len odsúdenia, ktoré neboli zahladené (vymazané).


Občan Slovenskej republiky sa pri vybavovaní preukazuje:

- platným občianskym preukazom

-alebo cestovným pasom vrátane originálu alebo overenej kópie rodného listu.


Občan Českej republiky sa preukazuje:

-platným občianskym preukazom

- alebo cestovným pasom vrátane originálu alebo overenej kópie rodného listu.


Cudzinec sa preukazuje:

- platným cestovným pasom vrátane úradne preloženej kópie rodného listu.

---------------------------------------------
Žiadosť o vydanie Výpisu z registra trestov sa vybavuje okamžite na počkanie, najneskôr však do dvoch hodín, ak bola žiadosť podaná do 13.00 hod. V prípade podania žiadosti po 13.00 hod. je žiadosť vybavená v nasledujúci deň.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obchodný register

je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov. Obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, predmet podnikania, štatutárny orgán, spôsob konania a zoznam konateľov.


Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v Obchodnom registri ku dňu vyhotovenia výpisu.

-  Na pracoviskách IOMO môžete získať Výpis z obchodného registra použiteľný na  právne účely.

-  O výpis z obchodného registra môže požiadať ktokoľvek bez udania konkrétneho dôvodu.

-  Občan sa pri vybavovaní Výpisu z obchodného registra preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

-----------------

Žiadosť o vydanie Výpisu z obchodného registra sa vybavuje   okamžite, na počkanie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

List vlastníctva

je záznam, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. Obsahuje údaje o nehnuteľnosti, o vlastníkoch, ťarchy (záložné právo, vecné bremeno) a spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti (kúpa, darovanie, dedenie, súdne rozhodnutie).


Výpis z listu vlastníctva je verejná listina, ktorá obsahuje údaje zapísané v liste vlastníctva ku dňu vyhotovenia výpisu.


Na pracoviskách IOMO môžete získať :

  • úplný Výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje všetky údaje zapísané v liste vlastníctva,

čiastočný Výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje iba časť údajov zapísaných v liste vlastníctva (len vybraných vlastníkov, nehnuteľnosti, stavby, parcely - ak ich je na liste vlastníctva uvedených viac).

 

O Výpis z listu vlastníctva môže požiadať ktokoľvek, aj keď nie je vlastníkom nehnuteľnosti. O Výpis z listu vlastníctva, ktorý bude obsahovať rodné číslo, môže požiadať iba majiteľ nehnuteľnosti alebo jeho splnomocnenec, ktorý predloží úradne overené splnomocnenie.


Občan sa pri vybavovaní Výpisu z listu vlastníctva preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

-----------------
Žiadosť o vydanie Výpisu z listu vlastníctva sa vybavuje do 24 hodín alebo v ďalší pracovný deň v prípade podania žiadosti cez víkend alebo vo sviatok.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuálny zoznam pracovísk IOMO a poskytovaných služieb nájdete na www.iomo.sk.

 

CENNÍK
poplatkov pre aktuálne poskytované služby Integrovaného obslužného miesta občana platný od 1. 12. 2015

 

Služba

Popis

Súdny/ Správny poplatok*

Asistenčný
poplatok*

SPOLU*

Výpis z listu vlastníctva

Sprostredkovanie Výpisu z katastra nehnuteľností za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu podľa položky 10 písm. a) prvého bodu sadzobníka správnych poplatkov.

4,00 EUR

3,90 EUR

7,90 EUR

Výpis z obchodného registra

Sprostredkovanie vyhotovenia a vydania Výpisu z obchodného' registra podľa položky 24b písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov.

0,00 EUR

4,50 EUR

4,50 EUR

Výpis z registra trestov

Sprostredkovanie Výpisu z registra trestov, poskytnutia Výpisu z registra trestov obsahujúceho informácie o odsúdení v inom členskom štáte Európskej únie fyzickej osobe (aj negatívne) podľa položky 30 sadzobníka súdnych poplatkov.

2,00 EUR

1,90 EUR

3,90 EUR

Iné podania

Podanie vo veci, ktoré nie je uvedené v sadzobníku poplatkov **

0,00 IUR

8,00 EUR

8,00 EUR

 

 na stiahnutie .........IOMO

na stiahnutie...........IOMO_cenník


8. 11. 2017 Zobraziť menej

Výsledky volieb do VÚC 2017

Výsledky volieb do VÚC 2017Výsledky volieb do VÚC v našej obci:
Voľba predsedu PSK:
MUDr.Peter Chudík- 72 hlasov
PaedDr, PhD. Milan Majerský - 66 hlasov
Ing. Jozef Mihalčin- 38 hlasov
Pre voľbu do zastupiteľstva PSK:
Ing. Ján Ragan - 78hlasov
Ing. MUDr. Marek Fedor- 57 hlasov
Mgr. Jozef Bubnár - 54 hlasov
Mgr. Peter Kocák - 50 hlasov
Mgr. Peter Dzurjanin - 35 hlasov
Stanislav Obický - 33 hlasov

4. 11. 2017

Stránka